මම ගායිකාවක් කියලා හුඟදෙනෙක් දන්නේ නැහැ - Meena Kumari Perera | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

1 April 2013

මම ගායිකාවක් කියලා හුඟදෙනෙක් දන්නේ නැහැ - Meena Kumari Perera

මව්බිම පුවත්පත ඇසුරිනි