අමීෂා පට්ට හීතලේ අඩනිරුවතින් දියඇල්ලක් ළග - Ameesha Kavindi | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

19 May 2013

අමීෂා පට්ට හීතලේ අඩනිරුවතින් දියඇල්ලක් ළග - Ameesha Kavindi