දික්කසාද වුනු කෙනෙක් උනත් විවාහ වන එක මට ගැටළුවක් නෑ - Nadeesha Hemamali | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

20 May 2013

දික්කසාද වුනු කෙනෙක් උනත් විවාහ වන එක මට ගැටළුවක් නෑ - Nadeesha Hemamali