මම විවාහ නොවී ජීවත් වෙන්න තීරණය කළා - Roshan Pilapitiya | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

20 May 2013

මම විවාහ නොවී ජීවත් වෙන්න තීරණය කළා - Roshan Pilapitiya