ඔහු විශිෂ්ටයි නමුත් මා ඔහුගේ ගෝලයෙක් නෙමෙයි - අමරසිරි පීරිස් | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

18 August 2013

ඔහු විශිෂ්ටයි නමුත් මා ඔහුගේ ගෝලයෙක් නෙමෙයි - අමරසිරි පීරිස්