කවුරු හරි මට උදව් කරනවා නම් එක ලොකු දෙයක් - Mercy Edirisinghe | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

26 January 2014

කවුරු හරි මට උදව් කරනවා නම් එක ලොකු දෙයක් - Mercy Edirisinghe