පෙම්වතෙක් නෑ - Dananji Tharuka | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

28 December 2014

පෙම්වතෙක් නෑ - Dananji Tharuka

Ones stop for Sri Lankan News papers in Sinhala News - The only Sri Lankan newspaper with round the clock news updates - Sri Lankan upcoming Model Dananji Tharuka Kaluarachchi Dananji Tharuka Kaluarachchi is upcoming model in Sri lanka.She has beautiful