ඕන මාධ්‍යක් ඔට්ටුයි - Chamila Peiris | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

7 June 2015

ඕන මාධ්‍යක් ඔට්ටුයි - Chamila Peiris

Chamila Peiris. Sri Lanka. Full name Parangige Chamila Kumuduni Peiris, Chamila Peiris, Actor: Dekala purudu kenek. Chamila Peiris is an actor, known for Dekala purudu kenek (2014).Chamila Peiris Cleaner