අමයාගේ පෙම්වතා - Amaya Adikari | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

23 November 2015

අමයාගේ පෙම්වතා - Amaya Adikari

Amaya Adikari Speaks About Athula Adikari Separate Case, Amaya Adikari Speaks About Athula Adikari Separate Case. Gossip Lanka News Amaya, Athula Adhikari, Kavindya, Samitha, Ones stop for Sri Lankan News papers in Sinhala News - The only Sri Lankan newspaper with round the clock news updates