නිලියක් වෙන්න හිතුවේනෑ - Nilanthi Dias | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

8 November 2015

නිලියක් වෙන්න හිතුවේනෑ - Nilanthi Dias


Sri Lanka Popular Dancer and Actress Nilanthi Dias. She Has Act a lot Of Teledrama And Sinhala Movies. Joly Halo, Soduru wasanthaya, Nilanthi Dias Karunaratne Photos Sri Lankan Dancers Biodata / Biography Information.